Historikk


Stiftelsen Nytt Osebergskip sitt første formål er bygge en fullskalakopi av Osebergskipet, basert på ny forskning og nye rekonstruksjonstegninger. Byggingen skjer med opprinnelig materialvalg og byggemetoder. Byggeprosessen blir dokumentert vitenskapelig, og det ferdige skipet vil være av en slik kvalitet at det kan fungere som sikkerhetskopi for originalen. Utviklingen på byggestedet i Tønsberg blir løpende formidlet i inn og utland.

Det ferdige skipet skal benyttes til forskning på seil- og roteknikk i vikingtid, samt benyttes på en slik måte at flere får oppleve vikingtidens sjøliv.

For å klare dette er det opprettet et båtlag, som skal vedlikeholde og drifte skipet.

For videre hjelp til kommunikasjon og formidling av skipets aktiviteter, besluttet Stiftelsen Nytt Osebergskip å opprette en venneforening. Venneforeningen ble stiftet den 21 mai 2012